"Main Gauche" II, vasemman käden torjuntatikari, terä jousiterästä,
väisti ja ponsi rautaa, kourain puuta/nahkaa. Terän pituus 36 cm.
"Main Gauche" II, a left hand parrying dagger, the blade is forged from spring steel,
crossguard & pommel from iron, the grip is of wood covered with leather.
The length of the blade 36 cm.
PICTURE

<< PALUU / BACK