Varhainen rautakautinen "Akinakes"-rautamiekka & Keltti-iberialainen "Falcata"-lyömämiekka, patinoitu
An early iron-age "Akinakes" iron sword & celt-iberian "Falcata"-sword with patinated surface
PICTURE

<< PALUU / BACK  
 

Akinakes:
KokonaispituusOverall Length50,5 cm
TeränpituusLength of Blade38,0 cm
KokonaispainoOverall Weight0,600 kg

Falchata:
KokonaispituusOverall Length47,5 cm
TeränpituusLength of Blade35,5 cm
KokonaispainoOverall Weight0,940 kg