Skandi-puukon terä on taottu 52100-laakeriteräksestä,
joka on lähtöisin junanvaunun akselin laakeroinnista.
Teräksen karkaisulinja ja kiderakenne on etsattu näkyville.
The blade of the scandi-knife has been forged from 52100-roller bearing steel,
originally from the bearings of trainsí axle.
The zone-termpering and metalsí grain structure have been etched visible.
PICTURE
<< PALUU / BACK